Det tok utrolig mye lengre tid enn jeg hadde regnet med, men i dag, 15.november 2017, ble Foreningen Villtur offisielt slettet fra enhetsregisteret. Midlene som stod på konto fikk Leif overført til Kirkens Bymisjon "Skattkammeret" 22.august 2017, og Skattkammeret er svært glade for bidraget. Jeg vil takke alle for tiden vi har hatt sammen i Foreningen Villtur, og håper vi får opp aktivitetsnivået her i turfølge.no nå som skisesongen er i anmarsj.